LOGO TASARIM ve AMBLEM TASARIM

Logo Tasarım : Logo / Amblem , bir şirketin ünvanını, hizmetini ve kalitesini gösteren, şirketi ileriye taşırken tanınırlığını baki kılan en önemli unsurdur. Logo tasarımı ve Amblem tasarımı yapılırken, şirkete ait özellikler, hedefler, vizyonu, misyonu ve hedef kitlesi gibi ana unsurlar temel alınır.

Buradaki amaç, şirket ürün ya da hizmeti hedef kitleye duyururken, şirket ünvanını, markayı ya da hizmet adını, hedef kitle üzerinde sürekli bilinir kılmaktır. Büyük şirketlerin ciddi logo çalışmalarını hepimiz duymuşuzdur. Renk, şekil, ölçü, yazı karakteri gibi çok önemli detaylara dikkat eden ajansımız, hedef kitle analizi yaparak logoyu tasarlarlar. Creatif Reklam Ajansı olarak, detayları iyi işleyerek, hedef kitle – müşteri arasındaki tanıtıcı unsur olan logoyu, profesyonel yaklaşım sergileyerek tasarlar.

“Kocaeli Logo Tasarım olarak çıktığımız yolda, uluslar arası logo tasarımı yapan bir ajans haline geldik “

Kurumsal logo tasarımı ciddi önem taşımaktadır. Kurumsal logolar, belirli güce sahip olmalıdırlar. Logo ve amblem çalışmaları yapılırken, logo ajans tarafından büyük bir ciddiyetle ve ilgili kurallarına uygun olarak dizayn eder. Logo nedir? sorusuna aslında bu çalışmanın derinliğiyle kısaca “bir firma için herşey” diyebiliriz.

Kocaeli logo tasarım yelpazesi içerisinde, bir çok firmaya bu hizmeti vermiş bir ajans olarak, ister yurtiçi ister yurtdışı firması olun, yinede size yakışanı en iyi şekilde oluştururuz.

Logo, temsil ettiği şirketi, ürün ya da hizmeti iyi ifade edebilmelidir. Sıradanlaşmış hatlar ve renklere sadık kalmanın yanı sıra farklılık yaratmak adına özgün olmalıdır. Logo tasarlanırken, renkler ve hatlar psikolojik etikeye de sahip olabilmeli, örneğin güven, huzur, iştah vb. Logo, hem görsel hem de grafik olarak hoşa gitse bile, yinede kurallara uygun, özgün ve hedefi olan bir çalışma olmak zorundadır.

Doğru logoyu sizin için üretiyoruz.