Kurumsal kimlik, bir şirketin giydiği takım elbise, işçi elbisesi ve hatta aracının rengidir. Bu kadar önem arz eden Kurumsal Kimlik, şirket tanınırlığı ve prestiji açısından da önem arz eder. En yalın haliyle ele aldığınızda bile, belirli bir konsepte sahip firmaların, Kurumsal Kimlik sahibi olmayan ya da Kurumsal Kimliği zayıf olan firmalara göre daha çok iş yaptığı, reklamlarında daha fazla tanınırlık ve ileriye dönük reklam harcamalarından daha kazançlı oldukları bir gerçektir. Ülkemizde, reklamın desteklenmesi sadece devlet, özel kurum, şirket müşterileriyle değil, aynı zamanda Reklam Ajanslarının da elindedir.

Güçlü bir reklam ajansı iyi bir kurumsal kimlik oluşturmak için her detayı önemser. Tasarımını yaptığı firmanın her duygusunu hisseder, hedef kitlesini iyi analiz eder. Ortaya çıkaracağı tasarımlar, şirket – müşteri arasındaki büyük köprüleri belirler. CreaTif Reklam Ajansı , bu önemin farkındadır ve böylelikle müşterilerine en iyisini en kaliteli halde sunarak asli görevini yerine getirmiş olur.

Kurum kimliği grafiksel açıdan 3 gruba ayrılır.

Monolitik kimlik, Desteklenmiş kimlik, Markalaştırılmış kimlik (Size bunları anlatma fırsatı verin)

KURUMSAL KİMLİK ;
• Kurumun reklamını yapmak
• Hedef kitleye ulaşmak.
• Kurumun kendisini tanıtmak
• Satışlar için kamuoyunu etkilemek
• Kurum için itibar oluşturmak, sağlam bir imaj yaratmak
• İç ve dış uyumu oluşturabilmek
• Finansal kurumları ve yatırımcıları etkilemek

Ya da bırakın, sizin için tamamını biz düşünelim!