GAZETE REKLAMLARI

Gazete reklamları sayesinde ürün ya da hizmetinizi dünyaya duyurmakta diğer önemli bir reklam stratejisidir. Basılı yayın organı olarak da adlandırılan gazete reklamları, öncelikle yerel basın ve sonrasında ulusal basın ile daha çok ses getirir. Bizler, yaşadığımız şehirde Kocaeli haber siteleri dahil olmak üzere, Kocaeli’ye malolmuş tüm gazete ve dergilerde reklamlarınızı organize ediyoruz. Bu tanıtım türü tüm okuyuculara ulaşma imkanı sunar.

Gazete Reklamının Avantajları;
– Tanıtım metninin yayın tarihinden çok kısa bir süre önce teslim edilmesi sayesinde aktüel olaylarla bağlantılı gazete reklamı yapabilme imkânı doğar ki bu sayede konu güncelliğini yitirmeden mesaj hedef kitleye ulaştırılabilmektedir.
– Sözcük sayısı kısıtlı olmadığından gazete reklamının metni içinde her türlü bilgi verilebilir ki bu bilgilerin okuyucu tarafından saklanabilme ve istendiği kadar incelenebilme imkânı vardır.

Basın reklam çalışmalarında, öncelikle yerel basın ile başlayarak ilerlemek, adım adım ama sağlam yürümenin temelidir.

Gazete haber siteleri içerisinde gazete reklamları, dönüşümlü olarak yayınlanan reklamlar da yine aynı şekilde okurlar tarafından görülmekte ve marka / ürün / hizmet bilinirliğiniz artmaktadır. Kocaeli yerel basın dahil olmak üzere, bütün Doğu Marmara bölgesinde gazete ve haber sitelerinde reklamlarınızı organize ediyoruz.

Gazete reklam fiyatları düşünüldüğünde, tirajlar ve okur ziyaretçileri baz alındığında, haber içerikli gazete ve dergi reklamlarında, reklam ilanları, geniş kitlelere ulaşmaktadır.

Güçlü bir tasarım ve iyi zamanlanmış gazete reklamları, yerel basın ya da dijital basın siteleri içerisindeki dönüşümler sayesinde, okurlar üzerinde kalıcı etki bırakabilir. Bu yüzden Crea.Tif Reklam ve Danışmanlık olarak, asli görevimiz bu çalışmaları iyi organize etmektir.

Çalışmalarımızda ürettiğimiz genel amaç ve hedefler ;

Ürün / hizmet duyurusu
Bilgilendirme / açıklama
İlan / haber duyuruları
Farklılık / farkındalık
Bütünlük olgusu
Güven
Rekabetçilik
Samimiyet