Logo / Amblem , bir şirketin ünvanını, hizmetini ve kalitesini gösteren, şirketi ileriye taşırken tanınırlığını baki kılan en önemli unsurdur. Logo dizaynı yapılırken, şirkete ait özellikler, hedefler, vizyonu, misyonu ve hedef kitlesi gibi ana unsurlar temel alınır. Buradaki amaç, şirket ürün ya da hizmeti hedef kitleye duyururken, şirket ünvanını, markayı ya da hizmet adını, hedef kitle üzerinde sürekli bilinir kılmaktır. Büyük şirketlerin ciddi logo çalışmalarını hepimiz duymuşuzdur. Renk, şekil, ölçü, yazı karakteri gibi çok önemli detaylara dikkat eden ajansımız, hedef kitle analizi yaparak logoyu tasarlarlar. Creatif Reklam Ajansı  olarak, detayları iyi işleyerek, hedef kitle – müşteri arasındaki tanıtıcı unsur olan logoyu, profesyonel yaklaşım sergileyerek tasarlar.